Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.MojeIndyki.pl prowadzony jest przez firmę Internetowy Sklep Hodowcy Przemysław Kalinowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 76, 85-010 Bydgoszcz; NIP 7392904868; Regon 280349820. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie opisy produktów zawarte na stronie www.mojeindyki.pl są wyrazem opinii sklepu o sprzedawanych produktach i nie stanowią one etykiety produktu w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europy i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Zakupy w sklepie internetowym MojeIndyki.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie danych zamawiającego. MojeIndyki.pl zastrzegają sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. błędnie wypełnionych, bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty wrozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez MojeIndyki.pl.
 5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 6. Sklep internetowy MojeIndyki.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. MojeIndyki.pl zastrzegają sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
  • transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki),
  • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości,
  • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 8. Zamówienia w sklepie internetowym MojeIndyki.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego MojeIndyki.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Ceny podawane w sklepie internetowym MojeIndyki.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. MojeIndyki.pl zastrzegają sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 10. MojeIndyki.pl wystawiają dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 12. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Płatności.pl.
 13. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. MojeIndyki.pl zobowiązują się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.MojeIndyki.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.6.
 3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
  • W ciągu kilku godzin od złożeniazamówienia pracownik sklepu MojeIndyki.pl wyśle list elektroniczny potwierdzający przyjęcie zamówienia. Możliwe jest także telefoniczne potwierdzanie prawdziwości zamówienia. W przypadku, kiedy w przeciągu 48 godzin próba potwierdzenia nie powiedzie się, zamówienie zostanie anulowane.
  • Telefoniczne potwierdzenie zamówienia oraz sprawdzenie poprawności danych adresowych wykonywane jest przez sklep najczęściej podczas złożenia przez Klienta pierwszego zamówienia lub w sytuacjach wątpliwych.
  • W przypadku zamówień składanych telefonicznie, pracownik MojeIndyki.pl zakłada w imieniu Zamawiającego konto na stronie www.MojeIndyki.pl i wypełnia formularz zamówienia.
 4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś – w przypadku płatności kartą lub e-przelewem – z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek MojeIndyki.pl wpłyną odpowiednie środki. Zamawiający na własną prośbę może otrzymać wiadomość e-mail informującą o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.
 5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzić zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki (wynika to z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego) i sporządzić z osobą dostarczającą „Protokół szkody” z datą odbioru paczki (do pobrania pod Regulaminem). Samo pokwitowanie odbioru przesyłki zamyka drogę postępowania reklamacyjnego. Postępując w ten sposób Zamawiający nieświadomie sam zrzeka się przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Następnie powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego MojeIndyki.pl drogą e-mailową (adres biuro@MojeIndyki.pl ) lub telefonicznie.
 6. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów, którą można znaleźć pod odpowiednim linkiem w stopce strony www.MojeIndyki.pl. Koszty dostawy mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.
 7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny MojeIndyki.pl, pomiędzy Klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy. Korespondencja e-mailowa od MojeIndyki.pl to w szczególności:
  • Potwierdzenie zamówienia – W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobupłatności i odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia z podaniem adresu docelowego.
  • Płatność przelewem lub kartą – W przypadku kiedy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą kredytową, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
  • Brak potwierdzenia przelewu – W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową są nieskuteczne, Klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
  • Częściowa kompletacja zamówienia – Może zajść również sytuacja, kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku Klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym, jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie, w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez Kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku nie podjęcia przez Klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
  • Kompletacja i wysłanie zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w wybranym salonie MojeIndyki.pl.
  • Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, Kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych w MojeIndyki.pl
 2. Sklep MojeIndyki.pl jest wyłącznie dystrybutorem produktów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za działanie sprzedawanych produktów. Reklamacje dotyczące tego aspektu należy kierować bezpośrednio do importerów i producentów, których dane znajdują się na opakowaniach towaru.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu nie wynikającej z transportu (patrz §3.5), reklamacja powinna zostać skierowana bezpośrednio do MojeIndyki.pl, dlatego Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką na adres: ul. Dworcowa 76,85-010 Bydgoszcz na koszt własny. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep MojeIndyki.pl przesyłki z reklamowanym produktem.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 7. Proces reklamacji odbywa się w oparciu o druk reklamacji/zwrotu zamieszczonego w serwisie (do pobrania pod Regulaminem).

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

MojeIndyki.pl przestrzegają procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod linkiem „Bezpieczeństwo” w stopce strony internetowej www.MojeIndyki.pl.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”,(Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.
 3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.
 4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi w ciągu 7 dni na wskazane przez Zamawiającego konto.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez MojeIndyki.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U.Nr 133, poz.883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna-sprzedaży towarów i usług.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Przemysław Kalinowski
 4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres biuro@MojeIndyki.pl.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Firma MojeIndyki.pl zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego MojeIndyki.pl,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego MojeIndyki.pl,
  • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych na stronie sklepu www.MojeIndyki.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właścicela serwisu jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres biuro@MojeIndyki.pl.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. Sklep MojeIndyki.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz reklamacja/zwrot
 2. Formularz protokół szkody w transporcie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © MojeIndyki.pl 2009-2024. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych w serwisie www.mojeindyki.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.
Serwis korzysta z plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies.