Bezpieczeństwo

MojeIndyki.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 1. Gwarancja przekazania towaru
  1. Sprzedaż jest realizowana na podstawie złożonego w sklepie zamówienia, które jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między sklepem MojeIndyki.pl a Kupującym. Do jej zawarcia dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez MojeIndyki.pl.
  2. Umowa wiąże strony do realizacji zobowiązań. W przypadku Kupującego – do opłacenia zamówienia, w przypadku MojeIndyki.pl – do dostarczenia zamówionego towaru.
 2. Gwarancja praw konsumenckich
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem jest nienaruszony stan towaru i złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni (do pobrania tutaj).
  2. Zamawiający ma prawo, a nawet jest zobowiązany, nie przyjąć przesyłki z towarem zakupionym w MojeIndyki.pl, jeśli towar uległ uszkodzeniu w czasie transportu. Wynika to z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający powinien sporządzić z osobą dostarczającą „Protokół szkody” z datą odbioru paczki (do pobrania tutaj). Samo pokwitowanie odbioru przesyłki zamyka drogę postępowania reklamacyjnego. Postępując w ten sposób Zamawiający nieświadomie sam zrzeka się przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Po wypełnieniu formularza Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Obsługi Klienta sklepu internetowego MojeIndyki.pl drogą mailową (adres biuro@MojeIndyki.pl) lub telefonicznie.
  3. Zamawiający ma prawo zareklamować wadliwy towar. W przypadku stwierdzenia wady produktu nie wynikającej z transportu (patrz pkt. 2.3), reklamacja powinna zostać skierowana bezpośrednio do MojeIndyki.pl, dlatego Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką na adres: ul. Dworcowa 76, 85-010 Bydgoszcz na koszt własny. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z wadliwym produktem. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu.
 3. Ochrona danych osobowych
  1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez MojeIndyki.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
  2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
  3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – Przemysław Kalinowski.
  4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres biuro@MojeIndyki.pl.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © MojeIndyki.pl 2009-2024. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych w serwisie www.mojeindyki.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.
Serwis korzysta z plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies.