MilbenEx New 1 l

MilbenEx New pomaga zwalczać populację ptaszyńca u indyków w obecności ptaków.

Nasza cena: 281.78 zł (260.91 zł netto)
Cena rynkowa: 322.80 zł
Waga: 1.2 kg

Produkt niedostępny w magazynie

 

Opinia sklepu o produkcie

Płynny preparat zwalczający ptaszyńca i innych pasożytniczych pajęczaków nękających ptaki. Można go stosować w obecności zwierząt. Nie stosuje się go na ptaki, a jedynie do spryskiwania pomieszczeń, karmideł i innych urządzeń w indyczniku, w których gromadzą się owady.

Podczas stosowania MilbenEx New należy pamiętać, że jest to produkt łatwopalny. Wykazuje działanie drażniące na drogi oddechowe, może powodować uszkodzenie płuc. Powtarzające się narażenie może doprowadzić do wysuszania lub pękania skóry. Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zużyty produkt oraz opakowanie należy dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Po każdym narażeniu na preparat, przed przerwą jak i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce i twarz wodą z detergentem.

 

Informacje producenta

Stosowanie:

MilbenEx New stosuj w oprysku przy użyciu samobieżnego opryskiwacza zaopatrzonego w kilka dysz. Strumień powinien pokrywać ściółkę i karmidła. 

  • przygotowanie roztworu - 1 l / 50 l wody
  • oprysk - 30-50 ml roztworu / 1 m2
  • czas kontaktu preparatu z powierzchnią - 4 h
  • oprysk powtórzyć po 5-6 tygodniach
  • 50 litrów roztworu wystarcza do jednorazowego oprysku około 1500 m2 powierzchni
     

Producent

Schopf Hygiene

Zdjęcia

Rodzaj paszy

Mieszanka paszowa uzupełniająca

Wszelkie prawa zastrzeżone © MojeIndyki.pl 2009-2024. Kopiowanie w całości lub fragmentów informacji zawartych w serwisie www.mojeindyki.pl bez wyraźnej, pisemnej zgody właściciela jest zabronione. Dotyczy to zarówno treści tekstowej, jak i graficznej. Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu.
Serwis korzysta z plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies.